استان چهارمحال و بختیاری
قلعه امیر مفخم بختیاری در کیار
قلعه امیر مفخم بختیاری یه قلعه دزک در روستای دزک...ادامه»
قلعه چالشتر شهرکرد
قلعه چالشتر اثری با شکوه از نظر معماری و هنر...ادامه»