مکان های دیدنی استان گلستان اینکه نام این استان را...ادامه»
ماش پتی گلستان + طرز تهیه
ماش پتی یکی از غذاهای محلی استان گلستان است که...ادامه»
نان سنتی ترکمن (قاورت مچلی چورک) + طرز تهیه
قاورت مچلي چورک نان سنتی ترکمن در گلستان قاورت مچلي...ادامه»
نخودپلو با کشمش پلویی استان گلستان + طرز تهیه
نخود پلو با کشمش پلوهای سنتی گلستان نخودپلو با کشمش...ادامه»
کپور کله کردکوی + طرز تهیه
کپور کله غذای محلی شهر کردکوی گلستان کپور کله یکی...ادامه»
خورش اسفناج و ماش گلستان + طرز تهیه
خورش اسفناج و ماش یکی از خورش های سنتی استان...ادامه»
نان بیشمه استان گلستان + طرز تهیه
نان بیشمه یا پیشمه یکی از انواع نان های شیرین...ادامه»
بورک استان گلستان + طرز تهیه
ورک یا بورک از غذاهای سنتی استان گلستان به خصوص...ادامه»
پلو باسترمه گلستان + طرز تهیه
باسترمه یک از پلوهای محلی استان گلستان به خصوص قوم...ادامه»
ماش پلو گلستان + طرز تهیه
ماش پلو یکی از پلوهای سنتی استان گلستان است که...ادامه»
کدو ترش گلستان + طرز تهیه
کدو ترش یکی از غذاهای محلی استان گلستان و شهر...ادامه»
تاریخچه استان گلستان
استان گلستان یکی از قدیمی ترین، بزرگ ترین و آبادترین...ادامه»